واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

۱۲ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

صد مرتبه:

یا عاشق و یا عاشق و یا عاشق

یا معشوق و یا معشوق و یا معشوق

یا عشق و یا عشق و یا عشق


تویی و لا عشق الا انت...  • فاطمه.صاد