ولی پایش نه

دلش لرزید...

فاطمه.صاد

دیوانه منم

رسوای زمانه منم 

فاطمه.صاد

زودتر از آنکه به فعل مات صرف شوم

 عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهتم...


بگو 

هنوز وقت حل العقود نرسیده است؟..

فاطمه.صاد

اصلها ثابت و فرعها فی السماء

اگر قرار است کلمات را طوری کنار هم  بچینم که معنی دار بشوند شاعرانه بشوند ،جان بگیرند و توی صفحه برقصند ...اما نه نویسنده نوشتن بداند و نه خواننده چیزی از معانی کلمات دستش بیاید..جاییی هست که کلمات را قرض دهند یا بفروشند؟

یا بانکی که کلمه وام دهد ولی با سود چند درصد و سر ماه هم باید چند سیاهی روی سپیدی تحویل دهی وهمه اینها به شرطی باشد که بتوانی چند ضامن شاعر یا نویسنده جور کنی..


حالا گیرم کلمات همیشه شنیدنی نباشند کدام دیوانه ای میتواند بگوید که ماهی هایی که دارند دهانشان را توی آب تکان میدهند حرف نمیزنند یا برگ ها وقتی زیر پا خش خش میکنند و حتی برف وقتی هم سفیدی می آورد به زمین و هم سکوت..


و  چقدر کر است کسی که برخی کلمات را نمیبیند و برای آنکه بشنود خوب نگاه نمیکند.


...خواستم بگویم کلمه کم آورده ام چیزی از جنس آغوش ،باران و گریه ی بعد خوشحالی که صوت نباشد و 


باشد عذری برای همه ی سه نقطه های بعد پیام ها 

لبخند بعد حرف ها 

و 

سکوت های ممتد حال روزمان هم مثل هدر پریده است...

۲ نظر
فاطمه.صاد

این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

دوباره شکست...

+ناز شست

۰ نظر
فاطمه.صاد

God is not dead


اولش فک کردم میتونه  یک فیلم فلسفی و یا  مذهبی باشه و یا ممکن است ربطی به خدا مرده است نیچه هم  داشته باشه.


توضیح سایت در قسمت دانلود فیلم این بود:" فیلم خدا نمرده است، به کارگردانی هارولد کرونک ساخته سال 2014 آمریکا است و درونمایه‌ای دینی دارد. خط تعلیق اصلی فیلم زندگی دانشجویی را نشان می‌دهد که با استاد فلسفه خود دچار چالش شده و در همان جلسه نخست ابتدای ترم از سوی استاد آتئیست  خود مجبور می‌شود تا زنده بودن یا همان وجود خدا را اثبات کند. او باید 20 دقیقه انتهای هر جلسه کلاس درس را با توضیحات خود برای اثبات وجود خدا به دیگر دانشجویان بگذراند."

این دانشجو  سعی میکنه تا با استدلالاش بیگ بنگ رو قائم به خداوند بدونه..

این فیلم خرده روایت هایی رو هم تو دل خودش جا داده:خبر نگار ی بیمار که سرطان داره ولی کم کم امیدش رو از طریق آشنایی با یک گروه موسیقی که برای حضرت مسیح تبلیغ میکنن به دست میاره.

دوست دختر استاد همین پسر!استاد آتئیسته ولی دوست دخترش مسیحیه و استاده چند بار دوست دخترش رو مقابل عام و خاص خس و خاشاک(!)میکنه

و....

چیزی که باعث تعجبم شد روایت پدر غیرتی و دختری هست که دختره از ترس باباش تو محیط دانشگاه شال سرش میکنه هرچند که کل دست و پرو پاچش بیرونه.

دختره وقتی سوار ماشین میشه باباهه میگه "سلام دخترم"!!!!!

پس  این بابای غیرتی علاوه بر اینکه مسلمونه ، ایرانی هم هس.

کارگردان این بابای مسلمون رو کنار این استاد آتئیست قرار میده انگار که هر دو کافر باشند.هرچند توی ادامه ی فیلم پدر طبق اقدام محیرالعقولی دخترش رو از خونه بیرون میکنه (چون دختر تمایل به مسیحیت پیدا کرده!!! )


پس  هدف اثبات وجود یا زنده بودن خدا نبوده!!اون داره ایران هراسی و اسلام هراسی هم توی این فیلم ایجاد میکنه. . .هرچند داستان این پدر و دختر زمان کمی به خودش اختصاص داده اما فکر کنم تاثیرشو رو  مخاطب بذاره 

(عکس لود نشد که نشد)

فاطمه.صاد

باید از جواب هر بار تفال میفهمیدم

گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای دل که توانی بکوش

فاطمه.صاد

ببین کی گفتم

استاد بیشعور خار ی است از خار های جهنم 

فاطمه.صاد

نسبتا نا آرام

چرا کسی نیست من را نازنین صدا بزند؟

یا باران....سبزه...باد:)برای مواقع بی قراری هایمان طوفان.. یا زمانی که  نفس کم آورده توی ترافیک شهر یا روزمرگی زندگی ،نسیم...

آه از آسمان...

همه ی عاشق های دنیا وقتی عشقشان پرشد و دارد سر ریز میشود باید معشوقش را آسمان صدا بزند..هر نفر باید کسی را داشته باشد که بتواند بگوید او آسمان من است....

فاطمه.صاد

این جا یک نامه ی بلند بالا قرار بود نوشته شود

میان نون نوشتن نویسندگان با عین عاشقی عاشقان 
من عشق را انتخاب میکنم 
بی هیچ حرفی 
بدون عین 
بدون شین 
بدون قاف 
بدون نقطه ها 
شبانگاه
که صبح امتحان نزدیک است
دیگر دل تاب این سینه را ندارد...


فاطمه.صاد