واحه

در
میانه ی
ریگستان...

مطلبی در مهر ۱۳۹۵ ثبت نشده است