واحه

در
میانه ی
ریگستان...

مطلبی در دی ۱۳۹۵ ثبت نشده است