واحه

در
میانه ی
ریگستان...

مطلبی در آذر ۱۳۹۶ ثبت نشده است