واحه

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

دلش لرزید...

  • فاطمه.صاد

رسوای زمانه منم 

  • فاطمه.صاد

 عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهتم...


بگو 

هنوز وقت حل العقود نرسیده است؟..

  • فاطمه.صاد

اگر قرار است کلمات را طوری کنار هم  بچینم که معنی دار بشوند شاعرانه بشوند ،جان بگیرند و توی صفحه برقصند ...اما نه نویسنده نوشتن بداند و نه خواننده چیزی از معانی کلمات دستش بیاید..جاییی هست که کلمات را قرض دهند یا بفروشند؟

یا بانکی که کلمه وام دهد ولی با سود چند درصد و سر ماه هم باید چند سیاهی روی سپیدی تحویل دهی وهمه اینها به شرطی باشد که بتوانی چند ضامن شاعر یا نویسنده جور کنی..


حالا گیرم کلمات همیشه شنیدنی نباشند کدام دیوانه ای میتواند بگوید که ماهی هایی که دارند دهانشان را توی آب تکان میدهند حرف نمیزنند یا برگ ها وقتی زیر پا خش خش میکنند و حتی برف وقتی هم سفیدی می آورد به زمین و هم سکوت..


و  چقدر کر است کسی که برخی کلمات را نمیبیند و برای آنکه بشنود خوب نگاه نمیکند.


...خواستم بگویم کلمه کم آورده ام چیزی از جنس آغوش ،باران و گریه ی بعد خوشحالی که صوت نباشد و 


باشد عذری برای همه ی سه نقطه های بعد پیام ها 

لبخند بعد حرف ها 

و 

سکوت های ممتد حال روزمان هم مثل هدر پریده است...

  • فاطمه.صاد

دوباره شکست...

+ناز شست

  • فاطمه.صاد


اولش فک کردم میتونه  یک فیلم فلسفی و یا  مذهبی باشه و یا ممکن است ربطی به خدا مرده است نیچه هم  داشته باشه.


توضیح سایت در قسمت دانلود فیلم این بود:" فیلم خدا نمرده است، به کارگردانی هارولد کرونک ساخته سال 2014 آمریکا است و درونمایه‌ای دینی دارد. خط تعلیق اصلی فیلم زندگی دانشجویی را نشان می‌دهد که با استاد فلسفه خود دچار چالش شده و در همان جلسه نخست ابتدای ترم از سوی استاد آتئیست  خود مجبور می‌شود تا زنده بودن یا همان وجود خدا را اثبات کند. او باید 20 دقیقه انتهای هر جلسه کلاس درس را با توضیحات خود برای اثبات وجود خدا به دیگر دانشجویان بگذراند."

این دانشجو  سعی میکنه تا با استدلالاش بیگ بنگ رو قائم به خداوند بدونه..

این فیلم خرده روایت هایی رو هم تو دل خودش جا داده:خبر نگار ی بیمار که سرطان داره ولی کم کم امیدش رو از طریق آشنایی با یک گروه موسیقی که برای حضرت مسیح تبلیغ میکنن به دست میاره.

دوست دختر استاد همین پسر!استاد آتئیسته ولی دوست دخترش مسیحیه و استاده چند بار دوست دخترش رو مقابل عام و خاص خس و خاشاک(!)میکنه

و....

چیزی که باعث تعجبم شد روایت پدر غیرتی و دختری هست که دختره از ترس باباش تو محیط دانشگاه شال سرش میکنه هرچند که کل دست و پرو پاچش بیرونه.

دختره وقتی سوار ماشین میشه باباهه میگه "سلام دخترم"!!!!!

پس  این بابای غیرتی علاوه بر اینکه مسلمونه ، ایرانی هم هس.

کارگردان این بابای مسلمون رو کنار این استاد آتئیست قرار میده انگار که هر دو کافر باشند.هرچند توی ادامه ی فیلم پدر طبق اقدام محیرالعقولی دخترش رو از خونه بیرون میکنه (چون دختر تمایل به مسیحیت پیدا کرده!!! )


پس  هدف اثبات وجود یا زنده بودن خدا نبوده!!اون داره ایران هراسی و اسلام هراسی هم توی این فیلم ایجاد میکنه. . .هرچند داستان این پدر و دختر زمان کمی به خودش اختصاص داده اما فکر کنم تاثیرشو رو  مخاطب بذاره 

(عکس لود نشد که نشد)

  • فاطمه.صاد

گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای دل که توانی بکوش

  • فاطمه.صاد

استاد بیشعور خار ی است از خار های جهنم 

  • فاطمه.صاد