واحه

در
میانه ی
ریگستان...

مطلبی در دی ۱۳۹۶ ثبت نشده است