واحه

در
میانه ی
ریگستان...

مطلبی در مهر ۱۳۹۴ ثبت نشده است