واحه

در
میانه ی
ریگستان...

مطلبی در شهریور ۱۳۹۴ ثبت نشده است