واحه

در
میانه ی
ریگستان...

مطلبی در تیر ۱۳۹۴ ثبت نشده است