واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!
(مطالب تا تاریخ 94/4/1آرشیو شد!)

تنهایی یعنی قسمت ارتباط وبلاگ ،باکس ایمیل،دایرکت اینستاگرام،پیام های تلگرام و اس ام هایت را چک کنی و هیچ پیام جدیدی نداشته باشی.دریغ از یک "سلام حالت چطور است؟"به بعدتر ها فکر میکنم به این که مرده ام و حتی کسانی که برایشان عزیز بوده ام من را فراموش کرده اند.به فراموش شدن فکر میکنم....
به لایه های جدیدی از سیاهی دارم پی میبرم و هر روز فکر میکنم فراموش شدن ،مرگ و یا نیستی کدام یک ترس ناک ترند؟


  • فاطمه.صاد