واحه

در
میانه ی
ریگستان...

رسوای زمانه منم 

  • فاطمه.صاد