بیش  از نود کتاب از ابراهیمی منتشر شده‌.

اما این کتاب یه زندگی نامست.مخاطب با مطالعه‌ی این کتاب متوجه میشه  که ابراهیمی در طول زندگی  خود شغل‌های زیادی رو تجربه کرده . اون هر بار یا به خواست خود یا با لطف اطرافیان مجبور بود شغل خودش رو تغییر بده. در آغاز کتاب از دوران کودکیش می‌نویسه. از زمانی که برای پدر آب حوض خالی می‌کرده و پدر آخر ماه ـ جای پول توجیبی ـ سه‌تومان بهش انعام می‌داده؛ و از زمانی که در چاپخانه کار می‌کرده و...

نادر ابراهیمی از نویسنده های خوب ایرانیه و قلمش واقعا خوبه به نظر من نویسنده ی شاعریه...

جلد دوم این کتاب ابولمشاغله که هنوز نخوندم.