واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

Just because it's what's done doesn't mean 

it's what should be done


خوب بالاخره فرجست و باید فیلمای ندیده رو ببینیم فیلم های دیده رم مرور و نقد کنیم.


خواستم بگم علاوه بر این که سعی کنین خودتون رو خیلی زیاد طرفدار محیط زیست نشون بدین بهتره بدونین الا  با همین یه جمله  شاهزاده رو شیفته و واله ی خودش کرد. هر چند موهای طلایی و اندام پرنسسیش چندان بی تاثیر نبود -___-

  • فاطمه.صاد