واحه

در
میانه ی
ریگستان...

یکی میگفت نمیدونم کی بود و کی (چه وقتی!)

تو رابطت رو با خدا درست کن...رابطتت با خلق خدا درست میشه...

  • فاطمه.صاد

شاید

هنوز