واحه

در
میانه ی
ریگستان...

کی پایست به یه کتاب فروشی دستبرد بزنیم؟قول میدم از هر کتاب یه جلد بردارم و دزد منصفی باشم.من حساب کردم کلی کتاب نخونده دارم که هربار نمیتونم برم از کتابخونه بگیرم و دوباره پسش بدم،تو کتابخونه ی خودمم نه جای خرید کتاب اضافی هست نه دیگه مامان میزاره کتاب بخرم. مگر اینکه کتابارو  بدزدم بریزم تو پارکینک.بگم یکی بم هدیه داده البته به زور.

دارم یه کتابخونه مخفی طراحی میکنم جاش زیر تختمه بقیه آت آشغال ا رو میریزم دور هر بار که کتاب بخرم میزارمش اونجا.

مثلا یه روز مامان بیاد از در تو و در نزنه بگه اهه کتاب جدید خریدی؟(با چشای گرد و ابروهای توهم گره خورده)

بعد من بگم نه مامان به خدا اشتباه میکنی داشتم سیگار میکشیدم: ))

  • فاطمه.صاد