واحه

در
میانه ی
ریگستان...

از خودم بدم میااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. 


تمام.
  • فاطمه.صاد

ببخشید خوب