واحه

در
میانه ی
ریگستان...

چرا تو مهمونیا من همش باید سفره رو پاک کنم؟:((چرا چرااا؟


  • فاطمه.صاد