واحه

در
میانه ی
ریگستان...

آدم خوبه اتاقشو رنگ کنه تعمیرات راه بندازه خونش...نه واس اینکه اتاق با کلاس تر میشه نه واس اینکه اتاق خودشو بزرگ تر نشون میده نه واس قشنگی هاش...فقط واس همون دلیلی که بیاد پذیرایی بخوابه و کنار پنجره.ماه بالای سرت.بیای تا صب باهاش حرف بزنی..انقد که سنگین نباشی دیگه.... سوز گلوت گم بشه.
من یه روزی میرم یه خونه ی روستایی،،،یه جایی اصلا تو همین شهر فقط واس این  که از پنجره اش بشه ماهو دید.بشه آسمونو دید .آدم دلش گاهی خیلی سنگینی میکنه..
  • فاطمه.صاد