واحه

در
میانه ی
ریگستان...

پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی‌شناختم

که عمود بر زمین بایستد...

پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم

که پای‌افزاری وصله‌دار به پا کند

و مَشکی کهنه بر دوش کشد

و بردگان را برادر باشد


دری که به باغ ِ بینش ما گشوده‌ای

هزار بار خیبری‌تر است

مرحبا به بازوان ِ اندیشه و کردار ِ تو


+خوب نگه داشتین عهدی که بسته بودین با خدارو ولی خیلی راحت شکستن عهدشونو باشما...

+خوشحالیم:)عیده. عیدمون مبارک.


  • فاطمه.صاد

او خودش شعر بود