واحه

در
میانه ی
ریگستان...

هیچ‌کس جز آن که دل به خدا سپرده است رسم دوست داشتن نمی‌داند...