ببین بیا با خودت رو راست باش رفیق.این درست نیست که وقتی نفرت از کسی همه ی وجودتو پر کرده،ادای کس دیگه ای رو در بیاری.آدم باید خودش باشه.حتی اگه بد اخلاق و منزوی و متفاوت بود ، باید خودش باشه و ادای عاشق بودنو در نیاره.وقتی یه صبح آفتابی توی کتابخونه ی دانشگاه میبینمت و میای محکم بغلم میکنی و میگی دلت برام تنگ شده بود , باور میکنم؟من نمیگم. چون واقعا تنگ نشده بود و  آرزوی ته دلم اینه نصف عمرمو میدادم تا دانشگاه هیچ وقت شروع نمیشد.

رفیق وقتی پشت سر دوستات بد میگی حتی صمیمی ترینشون چطور باور نکنم پشت سر منم خود واقعیت نباشی؟

رفیق خودت باش!

این خود واقعی منم. از کسایی به دلایلی خوشم نمیاد و هیچ وقت الکی فاز بست فرندی باهاشون برنمیدارم تو تلگرام براشون 😍❤💝😘💞نمیفرستم و حقیقت اینه اگه یه جادوگر بودم خیلی هاشونو تبدیل به وزغ یا موش و پشه میکردم.

حالا هی شکلک قلب بفرست تا ببینیم به کجا میرسی؟:)