- اصلا تو اگه بودی چیکار میکردی؟
+ من که صاف بهش میگفتم
- صاف بهش میگفتی؟
+ خوب آره ...مگه چیزه عجیبیه ؟...خب تلفنی بهش میگفتم
- تلفنی هم نمیتونستی بگی
+ چرا ...بیا ...الو ...سلام .. میخواستم یکم باهات حرف بزنم ...میخواستم از خودم برات بگم..یعنی راستش میخواستم بگم اون شب ولی نشد ...امممم...شاید حالا یه وقت دیگه...شاید اصلا دیگه پیش نیاد...به هر حال میخواستم بگم که ....
- دیدی نمیشه !!!
+ میخواستم بگم ... یه چیزهایی هست که نمیدونی..


+گاهی به جای اینکه آدم بیستا فیلم بینه باید یه فیلمو بیست بار ببینه نمیگم این فیلم ازون فیلما بود اما فیلمی بود که از بین ویپلیش و میز رانر و بیکامینگ جین که تو انتظارن انتخابش کردم برا دیدن و اصلا پشیمون نیستم:)