واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

پنجره اتفاقیست که باید درون دیوار بیفتد و من انگار در دنیایی که به اتاقکی بی در و بی پنجره میماند حبس شده ام ...


سنجاق:وقتی که تو نیستی

دنیا چیزی کم دارد

مثل کم داشتن ِ یک وزیدن

یک واژه

یک ماه!

من فکر می‌کنم در غیاب ِ تو

همه ی خانه‌های جهان خالیست

همه ی پنجره‌ها بسته است


وقتی که تو نیستی

من هم

تنهاترین اتّفاق ِ بی‌دلیل زمینم...

*ای رهاننده اسیران