راستش  جای خیلی چیزها توی دنیا عوض شده است  ما آدم ها خودمان را فدای چیزهایی میکنیم که ارزششان از ما کم ترند:

فضلنهم علی کثیر مما خلقنا یعنی؛خدا انسان را به واسطه ی نعمت هایی که به او داده است تکریم کرده  واین به معنای آن  نیست که خدا به ما نعمت های زیادی داده است اگرچه این مطلب درست است ولی مسئله این جاست که خدا مارا به این نعمت ها برتری نیز داده است.

یعنی توی زندگی حواسمان باشد:

درس و دانشگاه و کنکور و شغل وخانه و  ماشین و موبایل و تلویزیون  و تلگرام و اینستاگرام و وبلاگ برای ما هستند


نه ما برای آن ها...