واحه

در
میانه ی
ریگستان...

بنی اسرائیل از نسل کسانی بودند که با نوح سوار کشتی شدند و از غرق شدن نجات پیدا کردند.بنی اسرائیل قبل از اینکه متولد شوند  خدا به آن ها  نعمت داد که رها شدن پدرانشان از هلاکت از بزرگ ترین نعمت ها بود.بسیار روشن است  که اگر پدرانشان نبودند،آن ها نیز هرگز به دنیا نمی آمدند.انسان برای حال و آینده اش دعا میکند و جای خوب قصه جاییست که برای گذشته ی خود نیز دعا میکند.خدا خیلی نعمت ها را ما قبل از اینکه به دنیا بیاییم به ما داده است.پدر ،مادر،عشق به اهل بیت،اسلام،امنیت،سلامتی.

حالا باید برای گذشته خودمان از خدا تشکر کنیم یا دوباره ایراد های بنی اسرائیلی بیاوریم؟

  • فاطمه.صاد

با کلمات