واحه

در
میانه ی
ریگستان...


از جان عزیزترم در شهری‌اَم که با تو برای‌اَم غریب نیست، امّا دی‌شب را بی تو در غربت گذرانده‌ام. سهم من از عشق، گوشه‌ی سرد و تاریکی از این دنیاست که با یاد تو گرم و روشن مانده است. کاری کن که باور کنم انتظار، خود عشق است

 آشکارا نهان کنم تا چند/ دوست می‌دارمت به بانگ بلند

کارگردان:فرزاد موتمن

فیلمنامه:سعید عقیقی بر اساس رمان شبهای روشن اثر فئودور داستایفسکی


☆☆☆قطعا دیدن این فیلم بعد خواندن کتابش شدیدا توصیه میشود 

فقط فیلم را تنها ببینید که کسی اشک های شمارا

نبیند.

  • فاطمه.صاد